Adolphson Spatial Analysis (ASA)

ASA är en plattform för samarbete, konsultation och uppdrag inom områdena planering och urban och regional utveckling.

The firm serve as a platform for consultancy, cooperation and jobs in the fields of planning and urban development

LÄNKAR

PRODUKTER


Kurs:

Urban Ontology-Vad är en stad?

Adolphson Spatial Analysis erbjuder en kurs i 'Urban ontology' - olika sociologiska sättt att förstå staden och den urbana strukturen.


Varför inte ta del av kursens introduktion på översiktlig nivå? Då presenteras en översikt av olika sociologiska perspektiv på staden och dess struktur på 20 minuter, med efterföljande diskussion i 10 min.


Beskrivning:

Staden och dess struktur kan förstås utifrån ett oändligt antal perspektiv. Arkitekter, trafikingenjörer, historiker, fastighetsutvecklare, politiker och befolkningen i övrigt ser staden från sina respektive synsätt - alla giltiga. För att underlätta kommunikation och förståelse kan det vara bra att känna till - eller kanske repetera - de 'viktigaste' sociologiska bidragen i att förstå samhället, människan och staden. Denna kurs ger just en sådan översikt. Perspektiv på den fysiska och urbana strukturen är här i fokus. Med denna kunskap ökar förmågan att förstå och komminucera staden från olika perspektiv. Kursen ges i tre nivåer: Café, Prof. 1 och Prof 2.

Course Content

Konsultation

Adolphson Spatial Analysis (ASA) erbjuder konsultation i planeringsfrågor.

Till exempel, ASA bidrar till att formulera problem och lösningar för att möta sociala och ekonomiska utmaningar på lokal nivå utifrån påverkan av den globala ekonomin och förändringar i den regionala och lokala transport-infrastrukturen.

ontact:

Adolphson Spatial Analysis (ASA)

Marcus Adolphson, PHD, Urban and Regional Studies

Vapengatan 9, S-126 52 Hägersten, Swden

e: adolphson@spatialanalysis.se

p: +46(0)702640874

w: www.spatialanalysis.se





Copyright © 2012 .  All Rights Reserved

Adolphson Spatial Analysis (ASA)